Vekslerstation tilhørende damvarmelager

Vekslerstation tilhørende damvarmelager

Info om projektet

Vekslerstationen er en bygning fyldt med store, komplekse rørsystemer og vekslere, hvor varmeenergien overføres til og fra damvarmelagret – alt efter om der oplades eller aflades.

Projektets relativt store kompleksitet krævede involvering af mange medarbejdere, hvor de individuelle kompetencer kom i spil i både planlægning, projektering og udførelse.