Udvikling

Norsyn er lig med fremsyn. I det ligger vores vision om at udvikle.
Udviklingsprojekterne herunder er vores bidrag til fremtidens fjernvarme og byggeri.
Det er vores søgen efter at udbedre det, vi ved, og undersøge det, vi ikke ved, så vi sammen kan skabe en mere bæredygtig fremtid.

Kold fjernvarme

Kold fjernvarme er et fjernvarmesystem særligt designet til steder, hvor det ikke er rentabelt at oprette et traditionelt system, eksempelvis i områder med få bygninger.

Med kold fjernvarme eller et termonet, som det også kaldes, trækker man energien fra eksisterende energikilder, som f.eks. jordvarme, og udnytter ressourcerne på denne måde.

Sammen med Lind & Risør har vi udviklet det største system af denne type i Danmark

Nye termostater

Temperaturoptimering er et vigtigt redskab i arbejdet med at spare på energien. Ved at sænke returtemperaturen i radiatorer kan man optimere den samlede drift – uden at gå på kompromis med komforten i de pågældende bygninger.

Vi har designet en ny termostat, der vil optimere energiudbyttet af fjernvarme i byområder. Termostaten er udviklet sammen med Danfoss, DTU, Frederiksberg Forsyning, Energistyrelsen og EUDP. Termostaten forhandles af Danfoss og vil blive en del af fremtidige byggerier og efterinstallationer.

Droner

I forbindelse med inspektion og scanninger af bygninger, fjernvarmetanke, fjernvarmeudbygningsområder m.m. gør vi ofte brug af droneteknologi. Dronen er et betydningsfuldt tilsynsværktøj og en vigtig del af vores daglige arbejde. Den bruges bl.a. til at tage termiske billeder og til løbende ortofoto af udbygningsområder. Termiske billeder indgår i tilstandsvurderinger af bygninger, tanke og ledningsnet, hvor vi f.eks. kan få en indikation af de enkelte rørs tilstande og dermed vurdere behov for vedligehold og/eller udskiftning.

TS3 - Hybrid energy networks

Dette omhandler udvikling af et nyt koncept for at kombinere fjernvarme og fjernkøling i et såkaldt Double Loop Network.

Samarbejdspartnere i projektet:

• Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
• PlanEnergi
• International Energy Agency (IEA)
• Grundfos
• Aalborg Universitet (AAU)

Tankscanninger

I Norsyn har vi sammen med internationale specialister udviklet en teknologi til at scanne fjernvarmetanke for derigennem at estimere tankens behov for vedligehold. En fjernvarmetank er en PtX-teknologi (Power-to-X), der har eksisteret siden 1980’erne.

Ved at skære igennem det ydre stål-lag og isoleringen forskellige steder på tanken, kan vi indsætte scannere, der sender små vibrationer ud igennem hele den indre konstruktion. De enkelte målinger gør, at vi gennem beregninger kan simulere data af hele tanken. Derved får vi et billede af, hvor tanken skal styrkes og udbedres for at holde mange år endnu.

Tanken har normalt en levetid på 20-30 år, hvorefter den typisk nedlægges, men med tankscanninger kan vi simulere tankenes nuværende tilstand og vurdere, hvad der skal til for, at de kan holde længere.