Center for oversvømmelses-beskyttelse i Roskilde

Center for oversvømmelses-beskyttelse i Roskilde

Info om projektet:

  • Bygherre: Roskilde Brandvæsen og Roskilde Kommune
  • Rådgiver: Norsyn
  • Arkitekt: Environment Solutions
  • Opførelse: 2021-22

Verdens første trænings- og testcenter til oversvømmelsesbeskyttelse ved skybrud og stormflod.


Karolina Osipowska, direktør i Corolab

”Med centeret bliver det muligt for beredskabet, private løsningsleverandører, vidensinstitutioner og borgere i fællesskab at udvikle, teste og demonstrere nye mobile løsninger til beskyttelse mod skybrud og stormflod, så indsatsen bliver bedre, når uvejret for alvor rammer. Gennem udbud af kurser og testforløb bidrager centeret til at sikre borgere, byggeri og infrastruktur mod vandskader på nye måder og mere effektivt, end det har været muligt hidtil.”