Center for oversvømmelsesbeskyttelse

Center for oversvømmelsesbeskyttelse

Info om projektet

Verdens første trænings- og testcenter til oversvømmelsesbeskyttelse ved skybrud og stormflod.

”Med centeret bliver det muligt for beredskabet, private løsningsleverandører, vidensinstitutioner og borgere i fællesskab at udvikle, teste og demonstrere nye mobile løsninger til beskyttelse mod skybrud og stormflod, så indsatsen bliver bedre, når uvejret for alvor rammer. Gennem udbud af kurser og testforløb bidrager centeret til at sikre borgere, byggeri og infrastruktur mod vandskader på nye måder og mere effektivt, end det har været muligt hidtil.”
Karolina Osipowska
Direktør i Corolab